استعلام های خرید گروه انواع اجناس آب بندی گسکت ، پکینگ ، توری صنعتی ، مکانیک سیل ، قطعات لاستیکی

شماره استعلام :DKSC-965-11006963 گروه : انواع اجناس آب بندی گسکت ، پکینگ ، توری صنعتی ، مکانیک سیل ، قطعات لاستیکی
شرح استعلام :

توری اسلیکر با مش 8-طول2050 و عرض 1100وقطرمفتول0/8 میلیمتر از جنس استیل -----هزینه حمل و تحویل برعهده برنده استعلام میباشد ---لطفا پرینت پر شده استعلام بها در سامانه گذاشته شود


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-900-11006906 گروه : انواع اجناس آب بندی گسکت ، پکینگ ، توری صنعتی ، مکانیک سیل ، قطعات لاستیکی
شرح استعلام :

مکانیکال سیل 0250-dl.svs-dl+vit/sis/sisg60--------- l;hkd;hg sdg 0600یم.سرس-یم+رهف/سهس/سهسل60---------مارک DLCOهزینه حمل و تحویل برعهده برنده استعلام میباشد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-896-11006881 گروه : انواع اجناس آب بندی گسکت ، پکینگ ، توری صنعتی ، مکانیک سیل ، قطعات لاستیکی
شرح استعلام :

لاستیک دورو صاف ضد اسید بقطر 8میلیمتر و عرض 15 سانتیمتر ---------هزینه حمل و تحویل درب انبار شرکت بر عهده برنده استعلام میباشد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-852-11006802 گروه : انواع اجناس آب بندی گسکت ، پکینگ ، توری صنعتی ، مکانیک سیل ، قطعات لاستیکی
شرح استعلام :

نوار درز گیر مسلح و غیر مسلح با عرض 10 و 15 سانتی متر با رول های 10 متری (تحویل کالا در شهر اهواز میباشد)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-829-202781 گروه : انواع اجناس آب بندی گسکت ، پکینگ ، توری صنعتی ، مکانیک سیل ، قطعات لاستیکی
شرح استعلام :

جوشکاری محل نصب بیرنگ فیدرول


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-828-202773 گروه : انواع اجناس آب بندی گسکت ، پکینگ ، توری صنعتی ، مکانیک سیل ، قطعات لاستیکی
شرح استعلام :

جوشکاری نقاله پایینی جوشکاری نقاله تحتانی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-786-11006574 گروه : انواع اجناس آب بندی گسکت ، پکینگ ، توری صنعتی ، مکانیک سیل ، قطعات لاستیکی
شرح استعلام :

توری فیلتر خلا طول 3700mm- عرض 510mm از جنس 302ss (استنلس استیل)ساخت کشور آلمان مارک fonte هزینه حمل تا محل انبار شرکت واقع در کیلو متر 25 جاده اهواز - آبادان بعهده فروشنده میباشد .


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-776-11006574 گروه : انواع اجناس آب بندی گسکت ، پکینگ ، توری صنعتی ، مکانیک سیل ، قطعات لاستیکی
شرح استعلام :

توری فیلتر خلا طول3700mm-عرض510mm--------از جنس ss302استنلس استیل مارکFonte ساخت کشور آلمان هزینه حمل و تحویل درب انبار شرکت بر عهده برنده استعلام می باشد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-692-11006422 گروه : انواع اجناس آب بندی گسکت ، پکینگ ، توری صنعتی ، مکانیک سیل ، قطعات لاستیکی
شرح استعلام :

cover screen 998* 2135 for centrifugal 1250 2 paces per unit شماره فنی 6700531-02754701


فایل استعلام بهاء :