استعلام های خرید گروه انواع الکتروپمپ ، الکتروموتور،فن های صنعتی لوازم یدکی پمپ

شماره استعلام :DKSC-2093-306400 گروه : انواع الکتروپمپ ، الکتروموتور،فن های صنعتی لوازم یدکی پمپ
شرح استعلام :

دو دستگاه پمپ دیافراگمی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2089-11009452 گروه : انواع الکتروپمپ ، الکتروموتور،فن های صنعتی لوازم یدکی پمپ
شرح استعلام :

liquit jet waccum ejectorجنس GGG/DN400 PN10 / جهت اواپراتور بدنه اول/ طول 4045ميليمترSTANDARD/G-CUSN10


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2088-11009291 گروه : انواع الکتروپمپ ، الکتروموتور،فن های صنعتی لوازم یدکی پمپ
شرح استعلام :

بوش پمپ خلاء c.v.p شرکت صنايع وکيوم پارس مدل pvit1602 تعداد دور 1170


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2027-123992 گروه : انواع الکتروپمپ ، الکتروموتور،فن های صنعتی لوازم یدکی پمپ
شرح استعلام :

الکتروموتور 45 کیلو وات


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-1994-11009306 گروه : انواع الکتروپمپ ، الکتروموتور،فن های صنعتی لوازم یدکی پمپ
شرح استعلام :

رينگ سايش MR200-150-500 برند MORET FARANCE


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-1993-11009241 گروه : انواع الکتروپمپ ، الکتروموتور،فن های صنعتی لوازم یدکی پمپ
شرح استعلام :

محفظه پمپ با رينگ سايشي فولادي(زنگ نزن1/4401) MR200-150-500


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-1992-11009307 گروه : انواع الکتروپمپ ، الکتروموتور،فن های صنعتی لوازم یدکی پمپ
شرح استعلام :

پمپ سانتريفيوژ MR200-150-500 برند MORET


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-1991-11009278 گروه : انواع الکتروپمپ ، الکتروموتور،فن های صنعتی لوازم یدکی پمپ
شرح استعلام :

محفظه پمپ EGGER-7-125H4 LB3B


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-1990-11009304 گروه : انواع الکتروپمپ ، الکتروموتور،فن های صنعتی لوازم یدکی پمپ
شرح استعلام :

پروانه پمپ MR200-150-500 برند MORET FARANCE


فایل استعلام بهاء :