استعلام های خرید گروه انواع فیلترتصفیه آب RO ، ممبران پارچه های صنعتی کندل فیلتر و فیلترهای خودرویی

شماره استعلام :DKSC-1192-306023 گروه : انواع فیلترتصفیه آب RO ، ممبران پارچه های صنعتی کندل فیلتر و فیلترهای خودرویی
شرح استعلام :

فیلتر کاتریج پنج میکرون 30 نخی پلی پروپیلن بدون جوش


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-1090-11007140 گروه : انواع فیلترتصفیه آب RO ، ممبران پارچه های صنعتی کندل فیلتر و فیلترهای خودرویی
شرح استعلام :

میکروفیلتر5 میکرون 50اینج RO تصفیه آب (تحویل کالا انبار کارخانه شکر واقع در کیلو متر 25 جاده - اهواز _آبادان میباشد)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-1007-11006644 گروه : انواع فیلترتصفیه آب RO ، ممبران پارچه های صنعتی کندل فیلتر و فیلترهای خودرویی
شرح استعلام :

میکرو فیلتر های نیروگاهی (تحویل کالا سطح شهر اهواز میباشد)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-951-304114 گروه : انواع فیلترتصفیه آب RO ، ممبران پارچه های صنعتی کندل فیلتر و فیلترهای خودرویی
شرح استعلام :

فیلتر هپا MX98 1/2 Air filter cartidge/Blower GM 10S


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-950-303568 گروه : انواع فیلترتصفیه آب RO ، ممبران پارچه های صنعتی کندل فیلتر و فیلترهای خودرویی
شرح استعلام :

فیلتر هپا MX98 1/1


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-894-11006872 گروه : انواع فیلترتصفیه آب RO ، ممبران پارچه های صنعتی کندل فیلتر و فیلترهای خودرویی
شرح استعلام :

فیلتر ممبران مدل FILMTEC- BW30-4040


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-718-11006488 گروه : انواع فیلترتصفیه آب RO ، ممبران پارچه های صنعتی کندل فیلتر و فیلترهای خودرویی
شرح استعلام :

فیلتر روغن توربین آسیاب مارک pall (هزینه حمل بعهده برنده استعلام می باشد.محل تحویل کالا انبار شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی واقع در کیلو متر 25 جاده اهواز - آبادان می باشد )


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-662-11006408 گروه : انواع فیلترتصفیه آب RO ، ممبران پارچه های صنعتی کندل فیلتر و فیلترهای خودرویی
شرح استعلام :

میکروفیلتر 5میکرون 50اینچ ROتصفیه آب قطر 2اینچ --مارک C.C.K


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-603-11006185 گروه : انواع فیلترتصفیه آب RO ، ممبران پارچه های صنعتی کندل فیلتر و فیلترهای خودرویی
شرح استعلام :

فیلتر روغن سوپر گیربکس توربین آسیاب مارک پال قیمت داده شود


فایل استعلام بهاء :