استعلام های خرید گروه لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی

شماره استعلام :DKSC-1723-306823 گروه : لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی
شرح استعلام :

کمپرسور اسکرو هیتاچی مدل 5005SC-H 37 کیلو وات


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-1721-3001801 گروه : لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی
شرح استعلام :

دستگاه جت پرینتر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-1610-154 گروه : لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی
شرح استعلام :

3 دستگاه کمپرسور اسکرو هیتاچی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-1582-11007419 گروه : لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی
شرح استعلام :

تیغه بازویی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-1562-11008218 گروه : لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی
شرح استعلام :

بوش برنزی با جدار لاستیکی داخلی پمپ جت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-1491-121199 گروه : لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی
شرح استعلام :

مخزن پلی پروپیلن افقی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-1406-306333 گروه : لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی
شرح استعلام :

کمپرسور اسکرال 60000btu


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-1339-306291 گروه : لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی
شرح استعلام :

ایراند مدل VMX110 ایرزن


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-1332-306057 گروه : لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی
شرح استعلام :

کمپرسور هنبل مدل RC2-550B


فایل استعلام بهاء :