استعلام های خرید گروه لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی

شماره استعلام :DKSC-1004-305559 گروه : لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی
شرح استعلام :

مبدل حرارتی جوشی 05H8511


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-1003-305563 گروه : لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی
شرح استعلام :

مبدل حرارتی جوشی مطابق نقشه ها و مشخصات پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-1002-305563 گروه : لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی
شرح استعلام :

مبدل حرارتی جوشی مطابق نقشه ها و مشخصات پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-960-302804 گروه : لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی
شرح استعلام :

شیر برقی به همراه بوبین لاین گاز بویلر سایز 4 اینچ برند دانگز مدل 21005 pmax 200 mbar/20kpa EN 161. GR2 CE-0085 A03219 تک ضربی یا تدریجی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-959-305586 گروه : لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی
شرح استعلام :

channel plate gasket channel plate end plate gasket


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-905-11006294 گروه : لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی
شرح استعلام :

way solenoid regulation 351A


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-830-202782 گروه : لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی
شرح استعلام :

تعمیروبازسازی فلانج دوطرف سنگ آسیاب فیدرول


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-400-11005999 گروه : لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی
شرح استعلام :

دیفیوزر دیسکی حباب ریز جنس High grade epdm


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-399-16000787 گروه : لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی
شرح استعلام :

بلوور هوا ساخت ایتالیا MAPRO AIR


فایل استعلام بهاء :