استعلام های خرید گروه لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی

شماره استعلام :DKSC-1093-11007177 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

پوزیشنر دوبل(تحویل کالا سطح شهر اهواز میباشد)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-1071-305638 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

کنترلر سوپر هیت دانفوس 080G5400


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-1070-305597 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

EKS221NTC-10K(غلاف فلزی) 84N3200


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-1069-305616 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

KELLER PRESSURE SENSOR


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-1068-305617 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

سنسور دما PT1000 E248681


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-1067-305637 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

شیر انبساط الکترونیک carel E5V


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-1053-4000025 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

جک کامل پنوماتیک افقی دو کاره نامه 10523/ت مورخ 1399/07/30(تحویل کالا سطح شهر اهواز میباشد)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-1052-4990900 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

الكتروموتور كامل LEROY SOMER مدل:LS100LT(تحویل کالا سطح شهر اهواز میباشد)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-1046-119353 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

بریکر زیمنس 8 آمپر P.N:3RV1021-1HA10


فایل استعلام بهاء :