استعلام های خرید گروه لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی

شماره استعلام :DKSC-575-11005534 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

کابل اتصال به سنسور دستگاه آنالایزر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-505-11002933 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

شیر گلوب کنترل پنوماتیک ساخت سامسون مدل 7-3251 حرکت درصدی 15mm CV:12 kvs:10


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-386-16000850 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

مینی کامپیوتر این کلاینت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-384-11005988 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

فلومتر الکترومغناطیسی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-339-11002933 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

شیر گلوب کنترل پنوماتیک ساخت سامسون مدل 3251-7 حرکت درصدی 15MM KVS:10 --- CV:12


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-336-11002932 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

گلوب ولو مدل 3251-7 ساخت سامسون دارای حرکت خطی 30MM KVS:40 - CV:47 - فشار کاری 1.2 تا 3.6 بار


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-324-11005890 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

پراب سه متری دستگاه ساخت HACH


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-264-16000785 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

مینی کامپیوتر تین کلاینت CORE I7 ساخت HYSTOU CPU : INTEL CORE I7 4560U RAM: 4GB SSD: 240GB GRAPHIC : INTEL HD GRAPHIC 5500


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-231-11005496 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

پراکسیمیتی سوئیچ ساخت تبریز پژوه


فایل استعلام بهاء :