استعلام های خرید گروه لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی

شماره استعلام :DKSC-195-11005630 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

شیلنگ پنوماتیک


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-193-11005496 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

پراکسیمیتی سوئیچ مارک تبریز پژوه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-192-11003881 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

فلومتر الکترومغناطیس برند Aplisens


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-191-11003112 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

پوزیشنر الکتروپنوماتیک برند Aplisens


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-141-11005585 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

منبع تغذیه( power suplly ) مارک cabur


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-135-11005485 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

تاچ پنل ساخت LS مدل TTA/AC_ Xp90سایز15 اینچ 220V تحویل کالا در سطح شهر اهواز می باشد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-81-11005489 گروه : لوازم و تجیهزات ابزار دقیق ، وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

HEATER INNER SH EATH TYPE:1232


فایل استعلام بهاء :