استعلام های خرید گروه مواد غذایی ، بهداشتی ، شوینده ها ، پلاسکو، و ظروف یکبار مصرف

شماره استعلام :DKSC-1200-16001068 گروه : مواد غذایی ، بهداشتی ، شوینده ها ، پلاسکو، و ظروف یکبار مصرف
شرح استعلام :

سماور برقی 10 لیتری (با کیفیت) سماور برقی 6 لیتری (با کیفیت)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-1199-16000495 گروه : مواد غذایی ، بهداشتی ، شوینده ها ، پلاسکو، و ظروف یکبار مصرف
شرح استعلام :

سماور برقی 10 لیتری (استاندارد/با کیفیت)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-1198-16001246 گروه : مواد غذایی ، بهداشتی ، شوینده ها ، پلاسکو، و ظروف یکبار مصرف
شرح استعلام :

سماور برقی 6 لیتری (استاندارد/با کیفیت)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-1197-110378 گروه : مواد غذایی ، بهداشتی ، شوینده ها ، پلاسکو، و ظروف یکبار مصرف
شرح استعلام :

فلاسک چای 1 لیتری فلاسک چای 2 لیتری(بدنه لاکی/با کیفیت)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-1196-121964 گروه : مواد غذایی ، بهداشتی ، شوینده ها ، پلاسکو، و ظروف یکبار مصرف
شرح استعلام :

فلاسک چای 1لیتری(بدنه لاکی/با کیفیت) فلاسک چای 1/5 لیتری لیوان شیشه ای(دسته دار-ساده)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-1195-12006905 گروه : مواد غذایی ، بهداشتی ، شوینده ها ، پلاسکو، و ظروف یکبار مصرف
شرح استعلام :

فلاسک چای 1/5 لیتری (بدنه لاکی/باکیفیت) پارچ شیشه ای(ساده/باکیفیت/دربدار)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-1194-120102 گروه : مواد غذایی ، بهداشتی ، شوینده ها ، پلاسکو، و ظروف یکبار مصرف
شرح استعلام :

لیوان شیشه ای تعداد 200 عدد میباشد(دسته دار - ساده) نیم لیوان شیشه ای تعداد 100 عدد میباشد(دسته دار-ساده) پارچ شیشه ای فلاسک چای 1 لیتری سینی استیل مستطیل متوسط


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-1193-120102 گروه : مواد غذایی ، بهداشتی ، شوینده ها ، پلاسکو، و ظروف یکبار مصرف
شرح استعلام :

لیوان شیشه ای تعداد 200 عدد میباشد(دسته دار - ساده) نیم لیوان شیشه ای تعداد 100 عدد میباشد(دسته دار-ساده) پارچ شیشه ای فلاسک چای 1 لیتری سینی استیل مستطیل متوسط


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-1036-119274 گروه : مواد غذایی ، بهداشتی ، شوینده ها ، پلاسکو، و ظروف یکبار مصرف
شرح استعلام :

چای غیر معطر برند سوفیا بسته های نارنجی رنگ وزن هر بسته 0.5 کیلوگرم


فایل استعلام بهاء :