شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

در این صفحه استعلام خرید با شرح

سماور برقی 6 لیتری (استاندارد/با کیفیت)

مربوط به شرکت شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :DKSC-1198-16001246 گروه :مواد غذایی ، بهداشتی ، شوینده ها ، پلاسکو، و ظروف یکبار مصرف
  کارشناس خرید : جناب آقای علی هویزه
  شماره تماس : 09168424804
شرح استعلام :

سماور برقی 6 لیتری (استاندارد/با کیفیت)


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید