شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

در این صفحه استعلام خرید با شرح

پروانه استيل پمپ کندانس 125X640X335 MM پمپ MRVO 500-450-700

مربوط به شرکت شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :DKSC-1988-11009290 گروه :انواع الکتروپمپ ، الکتروموتور،فن های صنعتی لوازم یدکی پمپ
  کارپرداز : علی گلنوازان
  شماره تماس : 09163210336
شرح استعلام :

پروانه استيل پمپ کندانس 125X640X335 MM پمپ MRVO 500-450-700


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید