شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

در این صفحه استعلام خرید با شرح

پروانه پمپ MR200-150-500 برند MORET FARANCE

مربوط به شرکت شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :DKSC-1990-11009304 گروه :انواع الکتروپمپ ، الکتروموتور،فن های صنعتی لوازم یدکی پمپ
  کارپرداز : علی گلنوازان
  شماره تماس : 09163210336
شرح استعلام :

پروانه پمپ MR200-150-500 برند MORET FARANCE


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید