شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

در این صفحه استعلام خرید با شرح

پولی کش هیدرولیک

مربوط به شرکت شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :DKSC-2026-3001848 گروه :انواع اجناس آب بندی گسکت ، پکینگ ، توری صنعتی ، مکانیک سیل ، قطعات لاستیکی
  کارپرداز : مونس جمالی مهری
  شماره تماس : 09163174490
شرح استعلام :

پولی کش هیدرولیک


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید