شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

در این صفحه استعلام خرید با شرح

الکتروموتور 45 کیلو وات

مربوط به شرکت شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :DKSC-2027-123992 گروه :انواع الکتروپمپ ، الکتروموتور،فن های صنعتی لوازم یدکی پمپ
  کارپرداز : مونس جمالی مهری
  شماره تماس : 09163174490
شرح استعلام :

الکتروموتور 45 کیلو وات


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید