شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

در این صفحه استعلام خرید با شرح

درایو 355 کیلووات 400 وات مارک ABB به همراه چاپرداخلی ACS880-04-650A- 3+D150

مربوط به شرکت شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :DKSC-893-11006869 گروه :لوازم و تجهیزات برق صنعتی و روشنایی
  کارشناس خرید : علی گلنوازان
  شماره تماس : 09163210336
شرح استعلام :

درایو 355 کیلووات 400 وات مارک ABB به همراه چاپرداخلی ACS880-04-650A- 3+D150


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید