شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

در این صفحه استعلام خرید با شرح

رولیک اهنی به ابعاد 115*11..5 سانتی متر ---------رولیک اهنی 60*320 میلیمتر ---- هزینه حمل و تحویل بر عهده برنده استعلام میباشد ----لطفا پرینت استعلام بها در سامانه الکترونیکی گذاشته شئد

مربوط به شرکت شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :DKSC-971-11006930 گروه :ابزار آلات و یراق آلات صنعتی و غیر صنعتی
  کارشناس خرید : علی گلنوازان
  شماره تماس : 09163210336
شرح استعلام :

رولیک اهنی به ابعاد 115*11..5 سانتی متر ---------رولیک اهنی 60*320 میلیمتر ---- هزینه حمل و تحویل بر عهده برنده استعلام میباشد ----لطفا پرینت استعلام بها در سامانه الکترونیکی گذاشته شئد


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید