شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

در این صفحه استعلام خرید با شرح

رولیک اهنی 900*90 میلیمتر با شافت رزوه ای بهمراه 340 مهره و واشر مربوطه -----هزینه حمل و تحویل بر عهده برنده استعلام میباشد ----لطفا پرینت استعلام بها در سامانه گذاشته شود

مربوط به شرکت شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :DKSC-972-11007001 گروه :ابزار آلات و یراق آلات صنعتی و غیر صنعتی
  کارشناس خرید : علی گلنوازان
  شماره تماس : 09163210336
شرح استعلام :

رولیک اهنی 900*90 میلیمتر با شافت رزوه ای بهمراه 340 مهره و واشر مربوطه -----هزینه حمل و تحویل بر عهده برنده استعلام میباشد ----لطفا پرینت استعلام بها در سامانه گذاشته شود


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید