شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

در این صفحه استعلام خرید با شرح

کولر گازی پنجره ای 18000 اوجنرال (تحویل کالا انبار کشت وصنعت دعبل خزاعی واقع در کیلو متر 25 جاده اهواز -آبادان میباشد.)

مربوط به شرکت شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :DKSC-973-16001106 گروه :مبلمان ، لوازم خانگی ، لوازم تجهیزات دفاتر اداری
  کارشناس خرید : احمد اسعدی
  شماره تماس : 09168250703
شرح استعلام :

کولر گازی پنجره ای 18000 اوجنرال (تحویل کالا انبار کشت وصنعت دعبل خزاعی واقع در کیلو متر 25 جاده اهواز -آبادان میباشد.)


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید