شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

درباره ما :

« شركت کشت و صنعت دعبل خزاعی با ایجاد یک واحد الگو در ارتقاء و بهره وری و توسعه منابع انسانی با محوريت فعاليت در صنعت نيشكر به منظور تحقق سودآوری و جلب اعتماد ذينفعان از طريق تولید پایدار در یک سازمان پويا و چابك در سطح استانداردهای روز جهانی.››


تماس با ما :

آدرس: استان خوزستان، اهواز، کیلومتر 25 جاده آبادان

صندوق پستی: 1379/61335

کد پستی: 6434135111

شماره تماس: 14-33131011-061

فکس: 33131040-061