استعلام های خرید گروه لوازم و تجهیزات برق صنعتی و روشنایی

شماره استعلام :DKSC-2337-125569 گروه : لوازم و تجهیزات برق صنعتی و روشنایی
شرح استعلام :

درایو 55 کیلو وات سه فاز


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2335-11009913 گروه : لوازم و تجهیزات برق صنعتی و روشنایی
شرح استعلام :

کابل دارای استاندارد ملی باشد بجز برند کسری.


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2329-12009347 گروه : لوازم و تجهیزات برق صنعتی و روشنایی
شرح استعلام :

چراغ صنعتي سوله اي 60W-220V LED پانل گرد سقفي روکار با لامپ LED 220v 25w


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2309-307135 گروه : لوازم و تجهیزات برق صنعتی و روشنایی
شرح استعلام :

خازن مدل فراکو آلمان


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2294-307135 گروه : لوازم و تجهیزات برق صنعتی و روشنایی
شرح استعلام :

خازن مدل فراکو آلمان


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2280-12009319 گروه : لوازم و تجهیزات برق صنعتی و روشنایی
شرح استعلام :

كابل 3x70+35


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2255-12008563 گروه : لوازم و تجهیزات برق صنعتی و روشنایی
شرح استعلام :

خازن 45MF


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2248-307135 گروه : لوازم و تجهیزات برق صنعتی و روشنایی
شرح استعلام :

خازن KVAR25


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2244-11007403 گروه : لوازم و تجهیزات برق صنعتی و روشنایی
شرح استعلام :

كابل افشان 4x16 دارای استاندارد کشور باشد.


فایل استعلام بهاء :