استعلام های خرید گروه لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی

شماره استعلام :DKSC-2336-11009876 گروه : لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی
شرح استعلام :

الكتروموتور VEM-TYPE:K21R-200L2-30KW-2940RPM


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2314-16001669 گروه : لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی
شرح استعلام :

الكترو پمپ كامل لجن كش 3اينچ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2312-11009866 گروه : لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی
شرح استعلام :

سيم لاکي 1/15 mm سيم لاکي 1/25 mm


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2300-11009697 گروه : لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی
شرح استعلام :

فيلتر روغن توربين آسياب (HC9600FKI16H) مارک; PAL مارک; DONALDSON مارک; Fleetguard هر سه مارک قیمت داده شود.


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2291-11009819 گروه : لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی
شرح استعلام :

کنتاکتور TYPE:LS-MC 265A 147KW-220V-AC-50HZ-2NO+2NC


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2290-11009820 گروه : لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی
شرح استعلام :

کليد بريکرLS- TYPE:TS250LATU200-3P-AX - 380-420V


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2285-11009286 گروه : لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی
شرح استعلام :

هد دي اريتور از جنس A516gr70 -ضخامت 6 ميليمتر - مدل KORBBOGEN R:O.D(كلاهك هوازدا كوره بخار) طبق نقشه بارگذاری شده. تحویل سطح شهر اهواز . هزینه از شهرستان بعهده فروشنده میباشد.


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2284-11009803 گروه : لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی
شرح استعلام :

کنتاکتور TYPE:LS - MC 225AF کنتاکتور TYPE:LS-MC 6A 3KW-220V-AC-50HZ-2NO+2NC


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2269-11009768 گروه : لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی
شرح استعلام :

تسمه نقاله food gread عرض 55 سانتيمتر مدل FBER91cc تحویل انبار شرکت کشت و صنعت دعبل خزائی و هزینه ارسال بعهده برنده استعلام میباشد.


فایل استعلام بهاء :