استعلام های خرید گروه لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی

شماره استعلام :DKSC-2705-11010784 گروه : لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی
شرح استعلام :

فيلتر سپريتور CPS 1200 محل تحویل سطح شهر اهواز و کلیه هزینه حمل بعهده فروشنده میباشد./.


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2704-11010764 گروه : لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی
شرح استعلام :

فيلتر هواي دونالدسون کمپرسورMK101 محل تحویل سطح شهر اهواز و کلیه هزینه حمل بعهده فروشنده میباشد./.


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2703-11010783 گروه : لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی
شرح استعلام :

فيلتر روغن كمپرسور ماراتن 351 مارک Shampion cs 1425 محل تحویل سطح شهر اهواز و کلیه هزینه حمل بعهده فروشنده میباشد.


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2700-11010769 گروه : لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی
شرح استعلام :

پارچه فيلتر جنس پلي استر قطر 201CM محل تحویل کیلومتر25جاده اهواز آبادان انبار شرکت دعبل خزاعی هزینه حمل بعهده فروشنده میباشد.


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2575-203724 گروه : لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی
شرح استعلام :

ريخته گري و ماشين کاري هوزينگ بيرينگ نقاله مياني طبق نقشه هاي پيوست تحویل سطح شهر اهواز


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2570-11009989 گروه : لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی
شرح استعلام :

فيلتر روغن روانكاري توربوژنراتور مدل G25A---2.18.2.168.500.08-dn80-pn16 تحویل سطح شهر اهواز


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2569-11010254 گروه : لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی
شرح استعلام :

اسپري WD 40 تحویل سطح شهر اهواز


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2568-11010637 گروه : لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی
شرح استعلام :

فيلتر هوا ديزل ژنراتور AKSA مدل A1900M تحویل سطح شهر اهواز


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2567-11010636 گروه : لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی
شرح استعلام :

فيلتر گازوئيل ديزل ژنراتور AKSA مدل A1900M تحویل سطح شهر اهواز


فایل استعلام بهاء :