استعلام های خرید گروه لوازم یدکی انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین ، کشاورزی و راهسازی

شماره استعلام :DKSC-2128-13005115 گروه : لوازم یدکی انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین ، کشاورزی و راهسازی
شرح استعلام :

SPRINGبلدوزر گريدر کاترپيلار ARM بلدوزر گريدر کاترپيلارD8


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2127-12009027 گروه : لوازم یدکی انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین ، کشاورزی و راهسازی
شرح استعلام :

روکش شيلنگ هيدروليک ازجنس لاستيک فشرده سايز 1/4 اينچ روکش شيلنگ هيدروليک ازجنس لاستيک فشرده سايز 3/4 اينچ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2124-13000838 گروه : لوازم یدکی انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین ، کشاورزی و راهسازی
شرح استعلام :

اورينگ دوربوش SEAL - O RINGبلدوزر گريدر کاترپيلار دنده GEAR PUMP DRIVE بلدوزر گريدر کاترپيلار BEARING-SLEEVEبلدوزر گريدر کاترپيلار


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2122-13008957 گروه : لوازم یدکی انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین ، کشاورزی و راهسازی
شرح استعلام :

PLATE


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2121-13008955 گروه : لوازم یدکی انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین ، کشاورزی و راهسازی
شرح استعلام :

PLATE


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2119-13000903 گروه : لوازم یدکی انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین ، کشاورزی و راهسازی
شرح استعلام :

توري SCREEN پمپ روغن بلدوزر D8N كاترپيلاربلدوزر گريدر کاترپيلار لوله گيج روغن بلدوزر D8N كاترپيلار بلدوزر گريدر کاترپيلار BELL-AS-SUCTIONبلدوزر گريدر کاترپيلار


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2118-13002085 گروه : لوازم یدکی انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین ، کشاورزی و راهسازی
شرح استعلام :

PUMPبلدوزر گريدر کاترپيلار


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2117-139832 گروه : لوازم یدکی انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین ، کشاورزی و راهسازی
شرح استعلام :

PUMPبلدوزر گريدر کاترپيلار


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2116-13008820 گروه : لوازم یدکی انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین ، کشاورزی و راهسازی
شرح استعلام :

COOLER GP ENGINE OIL بلدوزر کاترپيلاري


فایل استعلام بهاء :