شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

در این صفحه استعلام خرید با شرح

کمپرسور اسکرو هیتاچی مدل 5005SC-H 37 کیلو وات

مربوط به شرکت شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :DKSC-1723-306823 گروه :لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی
  کارپرداز : مونس جمالی مهری
  شماره تماس : 09163174490
شرح استعلام :

کمپرسور اسکرو هیتاچی مدل 5005SC-H 37 کیلو وات


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید