شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

در این صفحه استعلام خرید با شرح

شیر برقی به همراه بوبین لاین گاز بویلر سایز 4 اینچ برند دانگز مدل 21005 pmax 200 mbar/20kpa EN 161. GR2 CE-0085 A03219 تک ضربی یا تدریجی

مربوط به شرکت شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :DKSC-960-302804 گروه :لوازم و تجهیزات خاص کارخانه مولدها ، مبدل ها، رادیاتور های صنعتی و قطعات نیروگاهی
  کارشناس خرید : مونس جمالی مهری
  شماره تماس : 09163174490
شرح استعلام :

شیر برقی به همراه بوبین لاین گاز بویلر سایز 4 اینچ برند دانگز مدل 21005 pmax 200 mbar/20kpa EN 161. GR2 CE-0085 A03219 تک ضربی یا تدریجی


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید