استعلام های خرید گروه لوازم یدکی انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین ، کشاورزی و راهسازی

شماره استعلام :DKSC-2522-16001882 گروه : لوازم یدکی انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین ، کشاورزی و راهسازی
شرح استعلام :

مجموعه کامل بیل لودری جلو ترکتور 285 سه جکه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2518-13009568 گروه : لوازم یدکی انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین ، کشاورزی و راهسازی
شرح استعلام :

موتوردويتس SEAL . KIT P1 جنس از نوع اصلی باشد.


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2517-13009567 گروه : لوازم یدکی انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین ، کشاورزی و راهسازی
شرح استعلام :

GASKET F6L A912 جنس از نوع اصلی باشد.


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2516-13009569 گروه : لوازم یدکی انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین ، کشاورزی و راهسازی
شرح استعلام :

كيت كاسه نمدرليف ولوبيل 912 جنس از نوع اصلی باشد.


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2515-13010292 گروه : لوازم یدکی انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین ، کشاورزی و راهسازی
شرح استعلام :

GEAR بلدوزر گريدر کاترپيلار جنس از نوع ttr ایتالیایی باشد.


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2514-13010296 گروه : لوازم یدکی انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین ، کشاورزی و راهسازی
شرح استعلام :

LINK VOLVOL90 جنس از نوع اصلی باشد.


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2513-13010295 گروه : لوازم یدکی انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین ، کشاورزی و راهسازی
شرح استعلام :

WORM بلدوزر گريدر کاترپيلار جنس از نوع اصلی باشد.


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2498-13008216 گروه : لوازم یدکی انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین ، کشاورزی و راهسازی
شرح استعلام :

THRUST PLATE پارکر اصلی تحویل سطح شهر اهواز.


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :DKSC-2488-13009391 گروه : لوازم یدکی انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین ، کشاورزی و راهسازی
شرح استعلام :

GAUGE کد فنی 136076 اصل مورفی تحویل سطح شهر اهواز.


فایل استعلام بهاء :