شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

در این صفحه استعلام خرید با شرح

کابل دارای استاندارد ملی باشد بجز برند کسری.

مربوط به شرکت شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :DKSC-2335-11009913 گروه :لوازم و تجهیزات برق صنعتی و روشنایی
  کارپرداز : علی گلنوازان
  شماره تماس : 09163210336
شرح استعلام :

کابل دارای استاندارد ملی باشد بجز برند کسری.


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید